مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 69 علوم سوم ابتدایی, صفحه 69 علوم سوم ابتدایی, فعالیت صفحه 69 علوم سوم ابتدایی, صفحه 69 علوم سوم ابتدایی, جواب فعالیت علوم سوم ابتدایی صفحه 69 , گام به گام علوم سوم ابتدایی , درس 9 علوم سوم ابتدایی , جواب درس 9 علوم سوم ابتدایی ,جواب درس 9 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا , جواب صفحه 69 علوم سوم دبستان,<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 69 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.135/" class="link link--internal">علوم سوم ابتدایی</a> </span></span>&#8203;</h2>شما درحال مشاهده ی <b><span style="color: rgb(255, 12, 12)">سوالات علوم سوم</span></b> <b><span style="color: rgb(12, 79, 255)">دبستان/ابتدایی</span></b> از سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <br /> <br /> کارهایی را که هر روز انجام می‌دهید در یک جدول بنویسید و مشخّص کنید در کدام‌ها نیرو به‌صورت کشیدن و در کدام‌ها به‌صورت هُل دادن و در کدام‌ها نیرو به هر دو صورت (کشیدن و هُل دادن) می‌تواند وارد شود؟<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><div class="bbTable"> <table style='width: 100%'><tr><td><div style="text-align: center">کارها&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">هل دادن&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">کشیدن&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">هم کشیدن و هم هل دادن&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(0, 0, 0)">پوشیدن جوراب</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">*</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">فشردن </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-69-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.100586/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">زنگ</span></a>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">*</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">پاک کردن دفتر</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">*</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">*</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">*</span>&#8203;</div></td></tr></table> </div><br /> <div style="text-align: center"><br /> <br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">علوم پایه سوم ابتدایی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.135/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 34 علوم سوم ابتدایی همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا