مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 90 علوم سوم ابتدایی, صفحه 90 علوم سوم ابتدایی, طبقه بندی صفحه 90 علوم سوم ابتدایی, صفحه 90 علوم سوم ابتدایی, جواب طبقه بندی علوم سوم ابتدایی صفحه 90 , گام به گام علوم سوم ابتدایی , درس 12 علوم سوم ابتدایی , جواب درس 12 علوم سوم ابتدایی ,جواب درس 12 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود , جواب صفحه 90 علوم سوم دبستان,<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 90 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.135/" class="link link--internal">علوم سوم ابتدایی</a> </span></span>&#8203;</h2>شما درحال مشاهده ی <b><span style="color: rgb(255, 12, 12)">سوالات علوم سوم</span></b> <b><span style="color: rgb(12, 79, 255)">دبستان/ابتدایی</span></b> از سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <br /> <br /> دانش‌آموزان تصویر انواع جانوران را با خود به کلاس آورده‌اند. آن‌ها می‌خواهند جانوران را با توجّه به محلّ زندگی‌شان طبقه‌بندی کنند.<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><div class="bbTable"> <table style='width: 100%'><tr><td><div style="text-align: center"><b><span style="color: rgb(71, 85, 119)">گروه ۱</span></b>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><b><span style="color: rgb(71, 85, 119)">گروه ۲</span></b>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(71, 85, 119)"><b>گروه ۳</b></span>&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">جانورانی که در آب زندگی می‌کنند.</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">جانورانی که زیر خاک زندگی می‌کنند.</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">جانورانی که در خشکی زندگی می‌کنند.</span>&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">ماهی</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">مورچه</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">ببر</span>&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">کوسه</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">کرم</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">خرس</span>&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">دلفین</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">موریانه</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">میمون</span>&#8203;</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">عروس دریایی</span>&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center">&#8203;</div></td><td><div style="text-align: center"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">خرگوش</span>&#8203;</div></td></tr></table> </div><br /> <div style="text-align: center"><br /> <br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">علوم پایه سوم ابتدایی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.135/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 34 علوم سوم ابتدایی همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا