جواب صفحه 19 فارسی دهم ⭐️ جدیدترین پاسخ

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
جواب قلمرو زبانی صفحه 19 فارسی دهم, جواب صفحه 19 فارسی دهم فنی حرفه ای , جواب صفحه 19 فارسی دهم هنرستان , جواب صفحه 19 فارسی دهم تجربی , جواب صفحه 19 فارسی دهم حسابداری , جواب صفحه 19 فارسی دهم ریاضی , جواب صفحه 19 فارسی دهم انسانی ,

[ توجه : فارسی دهم برای کلیه رشته ها مشترک است ]

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

جواب-صفحه-19-فارسی-دهم.jpg

برای دیدن جواب همه ی درس هات کافیه فقط در گوگل بنویسی : جواب صفحه 19 فارسی دهم همیار خاص ، با نوشتن همیارخاص در انتهای جمله ت زودتر به جواب میرسی و میتونی همه ی درس هاتو همینطوری جستجو کنی

جواب صفحه 19 فارسی دهم​

سلام دوست خوبم، شما در حال مشاهده پاسخ صفحه 19 فارسی دهم ، در سایت بزرگ همیار خاص هستید. اسم همیار خاص تو ذهنت بمونه

--------------------------------

قلمرو زبانی (صفحهٔ 19 کتاب درسی)

1- معنی واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.
* کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد، ابداع کنم.
سعدالدّین وراوینی

حق، انصاف | داد (فعل‌ ماضی‌ ساده)

* عشق شوری در نهادِ ما نهاد.
فخرالدّین عراقی

وجود، درون | گذاشت (فعل‌ ماضی‌ ساده)

2- در متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید. غم و شادی - نیک و بد - شادان و اندوهگان - حق و باطل - امید و نومیدی - عیب و هنر - ایمن و ناایمن

به عبارت‌های زیر توجّه کنید:
الف) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.
ب) آرزو گفت: «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»
در عبارت «الف»، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است امّا خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اوّل می‌تواند به فعل جملۀ دوم، یعنی «است» پی ببرد. در این جمله، حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است.
در عبارت «ب»، جای فعل «داری» یا «دارید» در جملۀ دوم خالی است امّا هیچ نشانه‌ای در ظاهر جمله، شنونده را به وجود فعل راهنمایی نمی‌کند. تنها از مفهوم عبارت می‌توان دریافت که فعل «داری» یا «دارید» از جملۀ دوم حذف شده است. در این جمله، حذف به «قرینۀ معنایی» صورت گرفته است.
هریک از اجزای کلام در صورت وجود قرینه می‌تواند حذف شود. اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را «حذف به قرینۀ لفظی» گویند. امّا اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، «حذف به قرینۀ معنایی» است.

3- در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخّص کنید.

4- جدول زیر را کامل نمایید.( با حفظ شخص).

فعلامرساخت منفیمضارع اخباری
شنیده بودیبشنونشنیده بودیمی‌شنوی
داری می‌رویبرونمی‌رویمی‌روی
خواهید پرسیدبپرسیدنخواهند پرسیدمی‌پرسند


-----------------------------

::: با انتشار این صفحه در تلگرام و واتساپ و... به دوستان خود کمک کنید :::

-----------------------------
توجه

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی دهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  جواب صفحه 19 فارسی دهم انسانی جواب صفحه 19 فارسی دهم تجربی جواب صفحه 19 فارسی دهم حسابداری جواب صفحه 19 فارسی دهم ریاضی جواب صفحه 19 فارسی دهم فنی حرفه ای جواب صفحه 19 فارسی دهم هنرستان جواب قلمرو زبانی صفحه 19 فارسی دهم
 • جدیدترین ارسال ها

  آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,068
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا