فری فایر

مهمان

بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنبوددددد عالی بود😂😙😙😙😘😙😘😙😘😙😘😙😘😙😙😗😗😗😗😗😗😋😝😝😋😝😗😙😘😙😘😙😙😘😚😎😎😜😎😎😎😎
‌‌ عالیه ولی جواب های بزرگه
 

مائده ظهرابی

مهمان
تو سوال ۲ ۷۰۰ درصد است اما شما ۸۰۰ درصد نوشته اید
 

محمد رسول

مهمان
عالی یه دنیا ممنون اصلا سایت های دیگه عددی نیستن عالی
خیلی ممنون ❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰
 

سونیک جوجه تیغی

مهمان
سلام من سونیک جوجه تیغی هستم 🦔🦔🦔🦔🦔. می خواهم بگویم که این سایت خیلییییییییییییییییی عااااااااااااااااللللللییییی بودددددددد!!!!
 
بالا