جواب صفحه 10 ریاضی ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,286
79
صفحه 10 ریاضی را به همراه ویدیو آموزشی از سایت همیار خاص ببینید .

تمرین صفحه 10 ریاضی ششم

ریاضی ششم صفحه ۱۰

1- با کارت‌های 0 ، 4 ، 2 ، 7 ، 3 ، 0 ، 1 هر یک از اعداد مورد نظر زیر را به رقم و حروف بنویسید.

صفحه 10 ریاضی ششم بهمراه جواب​

به رقمبه حروف
بزرگ‌ترین عدد زوج 3 رقمی بین 400 و 600472چهار صد و هفتاد و دو
کوچک‌ترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان 1230017دویست و سی هزار و هفده
بزرگ‌ترین عددی که در عبارت روبه رو می‌توان قرار داد:
0.png
4چهار


صفحه ۱۰ ریاضی ششم
2- در هر ردیف، عدد وسط به کدام یک نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

توضیح: عدد وسط 40 میلیارد و 30 میلیارد، 35 میلیارد است و عدد اصلی از این عدد بزرگ‌تر است پس در نیمه بالایی و به عدد بالایی نزدیک‌تر است.

2.png

عدد وسط 19000000 و 20000000 ، 19500000 است و عدد داده شده از عدد وسط کمتر است پس به عدد پایینی نزدیک‌تر است.

2-1.png

عدد وسط 21/04 و 21/05 برابر با 21/045 است و عدد داده شده از عدد وسط بزرگ‌تر است پس به عدد بالایی نزدیک‌تر است.

2-3.png
ریاضی ششم صفحه 10
3- میثم در محاسبه‌ی 6452+6378 با ماشین حساب، به جای 6452، به اشتباه 6482 را وارد کرد. او چگونه می‌تواند با انجام یک عمل ریاضی حاصل جمع به دست آمده را درست کند؟

دهگان را سه واحد بیشتر نوشته یعنی 30 تا اضافه حساب کرده پس باید جواب را منهای 30 کند.

صفحه 10 ریاضی ششم
4- حدس می‌زنید 10 سال چند ثانیه است؟ حدس خود را بنویسید.

- مقدار 10 سال را بر حسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.

4.png
جواب صفحه ۱۰ ریاضی ششم
5- اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.

735117493111>678239175346
125/83>125/38
454500<4545000
100000000>99411569
ریاضی ششم صفحه ۱۰ با جواب
در سایت همیار خاص هستید با جواب تمرین های صفحه 10 ریاضی ششم 1403 - 1402 :

برای دیدن در سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
ریاضی ششم صفحه ی ۱۰

جواب صفحه 10 ریاضی ششم.jpg

آموزش ویدیویی صفحه 10 ریاضی ششم
توسط آموزگار زهرا حیدری


|| صفحه های بیشتر را ببینید ||

قبلی :
صفحه 9 ریاضی ششم

بعدی :
صفحه 11 ریاضی ششم

جواب صفحه 10 ریاضی ششم

-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر ریاضی پایه ششم را از اینجا ببینید​

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-​
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  جواب ریاضی صفحه 10 ششم جواب صفحه 10 ریاضی ششم صفحه 10 ریاضی ششم با جواب صفحه 10 ریاضی ششم بهمراه جواب گام به گام صفحه 10 ریاضی ششم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,128
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا