جواب صفحه ۷۹ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79

پاسخ کار در کلاس صفحه ۷۹ ریاضی هشتم​


8-79.jpg

سوال : در هر قسمت، بردار داده شده را بر حسب i و j و سپس به صورت مختصاتی بنویسید.
جواب:
8-79-2.jpg

پاسخ فعالیت صفحه ۷۹ ریاضی هشتم​


8-79-1.jpg
سوال ۱: طرف دیگر هر تساوی را مانند نمونه، کامل کنید.

جواب:

8-79-3.jpg

8-79-4.jpg
سوال ۲: دو دانش‌آموز، معادله برداری زیر را حل کرده‌اند. مراحل راه حل آنها را با هم مقایسه کنید.

جواب:

جواب هر دو یکسان است.

8-79-5.jpg
سوال ۳: معادله‌های زیر را با روش مورد نظر خود حل کنید.
جواب:
8-79-6.jpg

8-79-7.jpgویدیو آموزشی صفحه ۷۹ ریاضی هشتم

 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا