جواب صفحه ۴۳ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,312
79

پاسخ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هشتم​

8-43.jpg

8-43-1.jpg
در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال : زاویه‌هایی که درون یک چند ضلعی قرار دارند، زاویه‌های داخلی آن چند ضلعی نامیده می‌شوند. مجموع زاویه‌های داخلی یک مثلث ۱۸۰ درجه است.

جواب:
8-43-2.jpg
جدول بالا نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های داخلی یک چهارضلعی با مجموع زاویه‌های داخلی دو تا مثلث برابر است؛ پس مجموع زاویه‌های داخلی هر چهار ضلعی ۳۶۰º می‌شود.

سوال :
الف)
با کامل کردن جدول، مجموع زاویه‌های داخلی چند ضلعی‌های دیگر را به دست آورید.
ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های داخلی یک هفت ضلعی چند درجه است؟
جواب:
۹۰۰ = ۵ × ۱۸۰ و تعداد مثلث‌ها ۶ = ۲ – ۸

سوال :
یک هشت ضلعی چطور؟ چرا؟
جواب:
۱۰۸۰ = ۱۸۰ × ۶
سوال ج)
عبارت جبری زیر را طوری کامل کنید که نشان‌دهنده مجموع زاویه‌های داخلی یک n ضلعی باشد.

جواب:
۱۸۰ × (۲ – n ) = مجموع زاویه‌های داخلی یک n ضلعی
سوال:
اکنون با کامل کردن جدول زیر اندازه هر یک از زاویه‌های داخلی چندضلعی‌های منتظم را پیدا کنید.

جواب:
8-43-3.jpg
سوال: یک عبارت جبری بنویسید که نشان‌دهنده اندازه هر یک از زاویه‌های یک n ضلعی منتظم باشد.
جواب:
8-43-4.jpg


ویدیو آموزشی صفحه ۴۳ ریاضی هشتم

 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,735
ارسال ها
56,176
کاربران
3,428
جدیدترین کاربران
yaghooni
عقب
بالا