جواب صفحه ۴۰ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,312
79

پاسخ فعالیت صفحه ۴۷ ریاضی هشتم​

8-47-1.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال :هدی برای یافتن زاویه خارجی یکی از رأس‌های مثلث به ترتیب زیر عمل کرد. راه حل او را کامل کنید.

جواب:
8-47-4.jpg
8-47-5.jpg
سوال: او رابطه جالبی را مشاهده کرد. آیا می‌توانید حدس بزنید چه رابطه‌ای؟
جواب:
اندازه هر زاویه‌ی خارجی برابر است با مجموع اندازه‌ی دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث.

سوال:
هدی با خودش فکر کرد: «آیا هر زاویه خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث است؟» با یک مثال دیگر حدس خود را بررسی کرد.
جواب:
8-47-6.jpg

سوال: آیا این آزمایش نیز حدس او را تأیید کرد. آیا حدس‌زدن و آزمایش کردن کافی است؟ چرا؟
جواب:
خیر کافی نیست. زیرا همه‌ی حالت‌های ممکن را در بر نمیگیرد.

سوال:
یکی از دوستان هدی راه حل او را به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن مثال نوشت تا به این ترتیب، درستی حدس او را اثبات کند.

جواب:
8-47-7.jpg

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم​


8-47-2.jpg

8-47-3.jpg

سوال ۱: مثالی بزنید که نشان دهد جمله زیر، نادرست است.
«هر زاویه خارجی یک چهارضلعی، برابر مجموع سه زاویه داخلی دیگر آن است.»

جواب:
اندازه زاویه خارجی = ۹۰
اندازه سه زاویه داخلی دیگر = ۲۷۰ =
۹۰ +۹۰ + ۹۰
8-47-8.jpg
سوال ۲: اندازه دو زاویه یک مثلث را می‌دانیم؛ پس می‌توانیم اندازه زاویه سوم آن را پیدا کنیم. (چگونه؟)
جواب:
مجموع دو زاویه را محاسبه کرده و از ۱۸۰ کم‌ می‌کنیم.

سوال ۳:
برای اینکه بتوانیم اندازه همه زاویه‌های هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنیم، دست کم چند تا از آنها باید معلوم باشند؟
جواب:
الف)
لوزی ⇐ یک زاویه
ب)
چهار ضلعی با ضلع‌های نامساوی ⇐ سه زاویه

ویدیو آموزشی صفحه 47 ریاضی هشتم

 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,735
ارسال ها
56,176
کاربران
3,428
جدیدترین کاربران
yaghooni
عقب
بالا