جواب صفحه ۳۹ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,312
79

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۹ ریاضی هشتم​

8-39.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال ۱: شکل‌های زیر متواز‌ی‌الاضلاع‌اند. با تشکیل معادله، مقدار X را به دست آورید.


جواب:

8-39-2.jpg8-39-3.jpg8-39-4.jpg

سوال ۲: در صفحه شطرنجی متوازی‌الاضلاعی رسم کنید. که یکی از زاویه‌هایش قائمه (۹۰ درجه) باشد.

جواب:

8-39-5.jpg

ادامه سوال ۲: چرا زاویه‌های دیگر آن هم حتماً قائمه‌اند؟ توضیح دهید.

جواب:

چون در متوازی‌الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو مساوی و زاویه‌های مجاور مکمل هستند. پس تمام زاویه‌ها قائمه می‌باشند.

نکته : مستطیل نوعی متوازی‌الاضلاع است.


8-39-6.jpg

پاسخ فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم​

8-39-1.jpg

سوال ۱: با توجه به تعریف متوازی‌الاضلاع، کدام یک از شکل‌های زیر متوازی‌الاضلاع است؟

جواب:

8-39-7.jpg

سوال ۲: در اینجا چند چهارضلعی دیگر هم تعریف شده است. هر تعریف را بخوانید و از میان چهار‌ضلعی‌های فعّالیت قبل، مثال‌هایی برای هر یک پیدا کنید.

جواب:

مستطیل
متوازی‌الاضلاعی است که زاویه‌های قائمه دارد. شکل‌های ج ، ه

لوزی
متوازی‌الاضلاعی است که چهار ضلع آن برابرند. شکل ه

مربع
متوازی‌الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه‌های قائمه دارد. شکل‌های الف ، ه

سوال ۳:
می‌دانیم که «در هر متوازی‌الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.»

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند»؟ چرا؟

جواب: بله چون هر لوزی نوعی متوازی‌الاضلاع است.

ویدیو آموزشی صفحه 39 ریاضی هشتم


 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,735
ارسال ها
56,176
کاربران
3,428
جدیدترین کاربران
yaghooni
عقب
بالا