جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,312
79

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۷ ریاضی هشتم​

8-37.jpg
در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال ۱ الف) یک مثلث متساوی‌الساقین بکشید؛ طوری که پاره‌خط AB قاعده آن باشد.
پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

ب) خط تقارن مثلث را رسم کنید.

جواب:
8-37-2.jpg
سوال ۱ ج) آیا دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرند؟
جواب: بله

سوال ۱ د)
آیا خط تقارن، عمود منصّف قاعده و نیمساز زاویه مقابل آن است؟
جواب: بله

می‌دانیم مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰ درجه است.8-37-3.jpg
سوال ۲: متوازی‌الاضلاعی رسم کنید که نقاط A و B وc سه تا رأس‌های آن باشند. پاسخ‌های خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.برای این سؤال چند پاسخ مختلف می‌توانید پیدا کنید.
جواب: سه پاسخ که در شکل رسم شده است.

8-37-4.jpg8-37-5.jpg

پاسخ تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم​


8-37-1.jpg
سوال ۱: در هر قسمت، اندازه زاویه مجهول را پیدا کنید.
جواب:
8-37-6.jpg8-37-7.jpg
سوال ۲: مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار x را پیدا کنید.

جواب:
8-37-8.jpg8-37-9.jpg
ویدیو آموزشی صفحه 37 ریاضی هشتم


 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,735
ارسال ها
56,176
کاربران
3,428
جدیدترین کاربران
yaghooni
عقب
بالا