جواب صفحه ۳۰ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79

پاسخ فعالیت صفحه ۳۰ ریاضی هشتم​


8-30.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال ۱: در صفحه به هر خطِ شکسته بسته، چند ضلعی گفته می‌شود به شرط اینکه ضلع‌ها یکدیگر را قطع نکنند؛ مگر در رأس‌ها که دو ضلع به هم می‌رسند.
شکل«ج» چند ضلعی نیست؛ چون ضلع‌های آن یکدیگر را قطع کرده‌اند.
سوال: شکل «و» چند ضلعی نیست؛ چرا؟

جواب: چون خط بسته نیست.

سوال:
شکل «الف» هم چند ضلعی نیست؛ چرا؟
جواب: چون خط شکسته نیست.
8-30-3.jpg
سوال ۲: اگر در یک چند ضلعی همه ضلع‌ها با هم و همه زاویه‌ها با هم مساوی باشند،‌می‌گوییم آن چند ضلعی منتظم است.
از میان شکل های بالا، کدام شکل‌ها چندضلعی منتظم‌اند؟

جواب: شکل ب و شکل هـ چند ضلعی منتظم‌اند.

سوال ۳:
یکی از شکل‌های بالا، را انتخاب کنید؛ سپس درباره تعداد ضلع‌ها، زاویه‌ها، تساوی آنها و … توضیح دهید تا دوستتان شکلی را پیدا کند که انتخاب کرده‌اید؟ سپس به توضیحات دوستتان گوش کنید و شکلی را پیدا کنید که او انتخاب کرده است.

جواب: شکلی است که سه زاویه قائمه دارد و سه ضلع آن با هم برابر است. کدام شکل است؟ شکل ز

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی هشتم

8-30-1-1.jpg 8-30-2.jpg


سوال ۱: هر یک از عبارت‌های زیر به کدام چند ضلعی‌ها مربوط است؟
8-30-4-1.jpg جواب:
 • لوزی با زاویه قائمه شکل (د)
 • پنج ضلعی غیر منتظم شکل (الف)
 • مثلث با زاویه باز شکل (ه)
 • چند ضلعی منتظم شکل (ز)
سوال ۲: چند‌ضلعی‌های زیر را در صفحه شطرنجی رسم کنید.
الف) یک مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین
ب)مستطیلی با ضلع‌های مساوی
ج) یک ذوزنقه قائم‌الزاویه
د) یک شش ضلعی با دقیقاً سه زاویه قائمه

جواب:
8-30-5.jpg

سوال ۳: در سال گذشته با خط تقارن شکل آشنا شدید.
الف) تعداد خط‌های تقارن هر یک از چندضلعی‌‌های منتظم زیر را پیدا کنید.​
جواب:
8-30-6.jpg
ب) به نظر شما نُه ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟
جواب:
۹ تقارن دارد.
ادامه سوال ب)
ده ضلعی منتظم چطور؟

جواب:
ده تقارن دارد.
تعداد خط تقارن = تعداد اضلاع چند ضلعی


ویدیو آموزشی صفحه ۳۰ ریاضی هشتم


 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,733
  ارسال ها
  56,171
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا