جواب صفحه ۲۷ ریاضی هشتم [ بروز شده ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79

پاسخ تمرین صفحه ۲۷ ریاضی هشتم​

8-27.jpg
در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال ۱:از روش غربال برای عددهای ۱ تا ۶۰ استفاده و عددهای اول کمتراز ۶۰ را پیدا کنید.
جواب:
8-27-1.jpg
سوال ۲: مشخص کنید که عددهای ۱۰۷ و ۲۵۱ اول‌اند یا مرکب.
جواب:
8-27-3.jpg 8-27-3-1.jpg
باید عدد ۱۰۷ را بر اعداد اول کوچک‌تر از ۱۰ یعنی ۷،۵،۳،۲ تقسیم کنیم.
8-27-4.jpg
پس ۱۰۷ عددی اول است.

عدد ۲۵۱ را باید بر اعداد اول کوچک‌تر از ۱۵ یعنی ۲،۳،۵،۷،۱۱،۱۳ تقسیم کنیم.
8-27-5.jpg
۲۵۱ عدد اول است.


سوال ۳:
«برای اینکه بفهمیم عددهای کمتر از ۱۰۰ اول‌اند یا نه، کافی است آنها را به عددهای ۵،۳،۲ و ۷ تقسیم کنیم.»
آیا این جمله درست است؟ چرا؟
جواب:
8-27-6.jpg
سوال ۴: عددی از ۱۲۰ کوچک‌تر و از ۱۰۰ بزرگ‌تر است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم انجام می‌دهیم؟ چرا؟
جواب:

۴ تقسیم ، تقسیم بر ۷،۵،۳،۲ کافی است. ۱۲۰<۱۲۱= ۱۱۲
از آنجا که مربع عدد ۱۱ از ۱۲۰ بزرگ‌تر است بنابراین باید بر اعداد کوچک‌تر از ۱۱ یعنی حداکثر ۴ تقسیم کنیم.

سوال ۵:
عددهای ۱ تا ۱۰۰ را بنویسید و غربال کنید؛ سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.
جواب:
8-27-7.jpg
 • اولین عددی که خط خورد.
  عدد یک
 • در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ۷، اولین مضرب ۷ که به عنوان مضرب‌های سایر عددها خط نخورد.
  ۴۹ ۴۹=۷۲
 • عددی که با مضرب‌های آن عدد ۲۴ خط خورد.
  عدد ۲
 • تمام مضرب‌های ۵ که در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ۵ برای اولین بار خط خوردند.
۲۵،۳۵،۵۵،۶۵،۸۵،۹۵
۱۹×۵ و ۱۷×۵ و ۱۳×۵ و ۱۱×۵ و ۷×۵ و ۵×۵
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا