جواب صفحه ۲۶ ریاضی هشتم [ بروز شده ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79

پاسخ فعالیت صفحه ۲۶ ریاضی هشتم​

8-26-F.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال : می‌خواهیم مشخص کنیم ۴۷ اول است یا نه. مانند روش غربال، که در صفحهٔ قبل توضیح داده شد، فرض کنید عددهای ۱ تا ۴۷ نوشته شده‌اند.

آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۲ خط می‌خورد؟ با انجام دادن چه عملی می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید؟

جواب:

خیر – عمل تقسیم


8-26-F1.jpg

سوال: آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۳ خط می‌خورد؟ چرا؟

جواب:

خیر


8-26-F2.jpg

سوال : آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۵ خط می‌خورد؟ چرا؟

جواب:

خیر ؛ چون ۴۷ بر ۵ بخش‌پذیر نیست.


8-26-F3.jpg
سوال: آیا لازم است بررسی کنیم که عدد ۴۷ با مضرب‌های ۷ خط می‌خورد یا نه ؟ چرا؟


جواب:

خیر ؛ زیرا مربع ۷ یعنی ۴۹ در بین عددها وجود ندارد. ۴۷<۴۹=۷۲سوال:
آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که عدد ۴۷ را فقط بر عددهای اول تقسیم می‌کنیم؟ چرا؟

جواب:

خیر ؛ فقط بر اعداد اول ۲ و ۳ و ۵ تقسیم می‌کنیم و نیاز نیست که بر کل اعداد اول تقسیم کنیم.

سوال:
چرا تقسیم کردن را تا عدد اولی که مربع آن از ۴۷ بزرگ‌تر شود ادامه می‌دهیم؟ توضیح دهید.

جواب:

زیرا در روش غربال اولین عدد مرکبی که خط می‌خورد مربع یک عدد اول است و اگر ۴۷ مرکب بود قطعاً با یکی از مضرب‌های ۲ یا ۳ یا ۵ خط می‌خورد.
پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی هشتم​

8-26-K.jpg

سوال: مانند نمونه، بررسی کنید که عددهای داده شده (۱۴۳،۱۳۱،۹۷) اول یا مرکب هستند.

جواب:

پس باید آن را به عددهای اول ۵،۳،۲ و ۷ تقسیم کنیم. 8-26-k1.jpg


8-26-k2.jpg

چون تمام تقسیم‌ها باقیمانده دارند. ۹۷ مضرب هیچ‌کدام نیست؛ یعنی عددی اول است.

8-26-k3.jpg

چون ۱۳۱ بر هیچ کدام از اعداد اول ۱۱،۷،۵،۳،۲ بخش‌پذیر نیست و ۱۳۱< ۱۳۲ می‌باشد؛ لذا عدد ۱۳۱ عددی اول است.


8-26-k4.jpg

۱۴۳ عددی مرکب است چون بر ۱۱ بخش‌پذیر است.
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا