جواب صفحه ۲۱ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,312
79

جواب کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هشتم را در همیار خاص ببینید​

8-21-k.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال : همهٔ عددهای مرکب بین ۱۵ و ۳۰ را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک بنویسید.

جواب:

8-21-k-1.jpg

پاسخ فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هشتم​

8-21-F.jpgسوال ۱: عددهایی طبیعی از ۱ تا ۲۰ را بنویسید و دور عددهای اول خط بکشید.

جواب:

8-21-f2.jpg

سوال: آیا عدد ۱ اول است؟ چرا؟

جواب:

خیر- زیرا تنها یک شمارنده دارد.

سوال:
آیا عدد ۱ مرکب است؟ چرا؟

جواب:

خیر-زیرا بیشتر از دو شمارنده ندارد.

سوال ۲:
با توجه به سؤال بالا، عددهای طبیعی را به سه دسته تقسیم کنید و ویژگی‌های هر کدام را بنویسید.

جواب:

الف)عدد ۱ که نه اول است نه مرکب

ب) اعداد اول :عددهایی که فقط دو شمارنده طبیعی دارند

ج) اعداد مرکب : عددهایی که می‌توان آن‌ها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک نوشت.


سوال ۳:
مضرب‌های طبیعی عدد ۲ در زیر نوشته شده است. در صورت امکان، آنها را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از ۱ بنویسید

جواب:

8-21-f3.jpg

ادامه سوال ۳: به همین ترتیب، مضرب‌های عددهای ۳ و ۴ را بنویسید و در صورت امکان آنها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۱ بنویسید.

جواب:

8-21-f4.jpg

سوال ۴: با توجه به سؤال بالا، آیا می‌توانیم بگوییم که همهٔ مضرب‌های یک عدد طبیعی مرکب‌اند؟ چرا؟

جواب:

خیر ، زیرا ۲ مضرب هست اما مرکب نیست.


ویدیو آموزشی صفحه ۲۱ ریاضی هشتم 1402 - 1403 و 1403 - 1404

 
  • برچسب ها
    هیچ

آمار انجمن

موضوع ها
48,735
ارسال ها
56,176
کاربران
3,428
جدیدترین کاربران
yaghooni
عقب
بالا