جواب صفحه ۲۰ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79

پاسخ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هشتم​

8-20-1.jpg 8-20-2.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم
سوال ۱: می‌خواهیم ۱۹ نفر از دانش‌آموزان را برای کارهای مختلف به گروه‌هایی تقسیم کنیم. آیا می‌توانیم این تعداد را به گروه‌های مساوی تقسیم کنیم؟
جواب:
بله به گروه‌های ۱۹ نفره و ۱ نفره
ادامه سوال ۱:
اگر تعداد دانش‌آموزان ۷ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم شکل دهیم؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

جواب:
گروه‌های ۷ نفره و ۱ نفره

8-20-3.jpg
ادامه سوال ۱: اگر تعداد آنها ۱۵ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟
جواب:
گروه‌های ۱۵ و ۵ و ۳ و ۱ نفره


8-20-4.jpg

سوال ۲: تعدادی از سربازان می‌خواهند رِژه بروند. فرماندهٔ آنها آرایش‌های مستطیلی مختلف برای گروه‌های ۶ نفره را روی کاغذ کشیده است.
8-20-5-1.jpg
ادامه سوال ۲: شما هم برای ۸ نفر، آرایش‌های مستطیلی مختلف رسم کنید.
جواب:
8-20-6.jpg
ادامه سوال۲: برای ۵ نفر هم آرایش‌های ممکن را رسم کنید.
جواب:
8-20-7.jpg
ادامه سوال ۲: کدام عددها فقط دو آرایش مستطیلی دارند؟
جواب:
عددهایی که دو مقسوم علیه دارند (اعداد اول)

سوال ۳:
مانند نمونه‌ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده‌های اول بنویسید.(تجزیه کنید).
جواب: 8-20-8.jpg
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,733
  ارسال ها
  56,171
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا