جواب درک و دریافت صفحه 94 و 95 فارسی یازدهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
جواب صفحه 94 فارسی یازدهم, صفحه 94 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 94 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 94 فارسی یازدهم, صفحه 94 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 94 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 94 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,جواب صفحه 95 فارسی یازدهم, صفحه 95 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 95 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 95 فارسی یازدهم, صفحه 95 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 95 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 95 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 94 و 95 فارسی یازدهم


1- معادل معنایی واژه‌های زیر را بنویسید.

منکر آیینه باشد چشم کور
دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
انکار کننده

ای داور زمانه، ملوک زمانه را
جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست
مسعود سعد سلمان
گردیدن و دور زدن

همان‌طور که می‌دانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می‌رود. واژه‌ای که وصف می‌شود، موصوف نام دارد.
مثال : کتابخواندنی
کتاب: موصوف
خواندنی: صفت
- به پُرکاربردترین صفت‌های بیانی توجّه کنید:
مطلق:
پاک، خوشحال، خطرناک
فاعلی:
- بن مضارع + -َ نده : سازنده، درخشنده
- بن مضارع + ا : گویا، کوشا
- بن مضارع + ان: خندان، تابان
- بن ماضی/ بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار
- بن ماضی + ار : خریدار، خواستار
- اسم/ بن/ صفت + گر: زرگر، توانگر، روشنگر
- اسم/ صفت + گر: ستمگر، روشنگر
- اسم/ صفت + بن مضارع: خداشناس، راستگو
مفعولی:
بن ماضی + ه / ـه (= ــِ): پرورده، شکسته
لیاقت:
مصدر + ی: آشامیدنی، ستودنی
نسبی:
- اسم + ی : آسمانی، نارنجی
- اسم + ین: امروزین، آهنین
- اسم + ینه : سیمینه، چرمینه
- اسم + انی : روحانی، عقلانی
- اسم + انه : کودکانه، سالانه


2- اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید.


فعلبن مضارعصفت فاعلیصفت لیاقتصفت مفعولی
نوشتنویسنویسندهنوشتنینوشته
خواندمخوانخوانندهخواندنیخوانده-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
 • برچسب ها
  جواب صفحه 94 فارسی یازدهم جواب صفحه 94 قلمرو زبانی فارسی یازدهم جواب صفحه 95 فارسی یازدهم جواب صفحه 95 قلمرو زبانی فارسی یازدهم جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 94 جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 95 صفحه 94 فارسی یازدهم صفحه 95 فارسی یازدهم قلمرو زبانی صفحه 94 فارسی یازدهم قلمرو زبانی صفحه 95 فارسی یازدهم پاسخ صفحه 94 فارسی یازدهم پاسخ صفحه 95 فارسی یازدهم گام به گام فارسی یازدهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا