مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,430
64

جواب صفحه 42 عربی یازدهم, صفحه 42 عربی یازدهم, تمرین صفحه 42 عربی یازدهم, پاسخ صفحه 42 عربی یازدهم, صفحه 42 عربی یازدهم, جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 42 , گام به گام عربی یازدهم , جواب صفحه 42 تمرین عربی یازدهم,جواب صفحه 42 عربی یازدهم انسانی,صفحه 42 عربی یازدهم انسانی , تمرین صفحه 42 عربی یازدهم انسانی , درس 3 عربی یازدهم انسانی , جواب درس 3 عربی یازدهم انسانی ,حل تمرین درس سوم عربی یازدهم انسانی,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه این مطلب برای پایـه یازدهـم
و برای رشته ی
علوم انسانی میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 42 عربی یازدهم انسانی

ضَعِ الْمُتَرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ. = / ≠​


أ. اَلْعَداوَة / اَلْأَحْياء / الَشِّمال / اَلِابْتِعاد / اَلْأَعْلیٰ / تَکَلَّمَ / يَنْفَعُ / يَعْلَمُ / يَبْکي
ب. اَلْمُباراة / تَذَکَّرَ / أَدْري / يَبْتَدِئ / اَلْيَمين / اَلصَّديق / اَلْقاعَة / اَلْقيام / اَلسَّیِّئ
أ.ب.
يَدْري = يَعْلَمُ
(می‌داند)
يَنتَهي ≠ يَبْتَدِئ
(به اتمام می‌رسد≠ شروع می‌شود)
يَضْحَكُ ≠ يَبْکي
(می‌خندد ≠ گریه می‌کند)
اَلْمُسابَقَة = اَلْمُباراة
(مسابقه)
يَضُرُّ ≠ يَنْفَعُ
(ضرر می‌رساند ≠ سود می‌رساند)
نَسِيَ ≠ تَذَکَّرَ
(فراموش کرد≠ به یاد آورد)
اَلْيَسار = الَشِّمال
(چپ)
اَلشِّمال ≠ اَلْيَمين
(چپ ≠ راست)
اَلْأَمْوات ≠ اَلْأَحْياء
(مردگان ≠ زندگان)
أَعْلَمُ = أَدْري
(می‌دانم)
اَلصَّداقَة ≠ اَلْعَداوَة
(دوستی ≠ دشمنی)
اَلْحَسَن ≠ اَلسَّیِّئ
(نیکو≠ بد)
اَلتَّقَرُّب ≠ اَلِابْتِعاد
(نزدیکی ≠ دوری)
اَلْعدوّ ≠ اَلصَّديق
(دشمن≠ دوست)
اَلْأَسْفَل ≠ اَلْأَعْلیٰ
(پایین‌تر ≠ بالاتر)
اَلصّالَة = اَلْقاعَة
(سالن)
سَکَتَ ≠ تَکَلَّمَ
(ساکت شد ≠ سخن گفت)
اَلْجُلوس ≠ اَلْقيام
(نشستن≠ برخواستن)


-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر عربی پایه یازدهم انسانی را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 عربی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید
 
بالا