جواب تمرین صفحه 27 عربی یازدهم انسانی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,286
79
جواب صفحه 27 عربی یازدهم, صفحه 27 عربی یازدهم, تمرین صفحه 27 عربی یازدهم, پاسخ صفحه 27 عربی یازدهم, صفحه 27 عربی یازدهم, جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 27 , گام به گام عربی یازدهم , جواب صفحه 27 تمرین عربی یازدهم,جواب صفحه 27 عربی یازدهم انسانی,صفحه 27 عربی یازدهم انسانی , تمرین صفحه 27 عربی یازدهم انسانی , درس 2 عربی یازدهم انسانی , جواب درس 2 عربی یازدهم انسانی ,حل تمرین درس دوم عربی یازدهم انسانی,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه این مطلب برای پایـه یازدهـم
و برای رشته ی
علوم انسانی میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 27 عربی یازدهم انسانی


اُکتُبْ مُتَادِفَ أَوْ مُتَضادَّ کُلِّ کَلِمَةٍ أَمامَها.​

أ. أَرادَ / قَرُبَ / اَلدُّکاّن / اَلْوُدّ / اَلْعُداة / اَلْبُعْد / الَصَّحراء / اَلْغَداة / اَلْحَرْب

ب. صَدوقٌ / قَرَّبَ / مُصادَقَةٌ / آثَرَ / مُعينٌ / سَلْ / سِعْرٌ / مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ / رَفَعَ

أ.ب.
اَلْأَحِبَّة ≠ اَلْعُداة
(دوستان ≠ دشمنان)
کَذّابٌ ≠ صَدوقٌ
(بسیار دروغگو≠ راستگو)
اَلْعَشيَّة ≠ اَلْغَداة
(شامگاه، آغاز شب ≠ صبحگاه، آغاز روز)
بَعَّدَ ≠ قَرَّب
(دور کرد≠ نزدیک کرد)
اَلْفَلاة = الَصَّحراء
(دشت، بیابان)
مُساعِدٌ = مُعين
(کمک کننده، یاری‌گر)
اَلْحُبّ = اَلْوُدّ
(دوستی)
اِنْتَخَبَ = آثَرَ
(انتخاب کرد)
اَلسِّلْم ≠ اَلْحَرْب
(صلح ≠ جنگ)
عَداوَةٌ ≠ مُصادَقَةٌ
(دشمنی ≠ دوستی)
شاءَ = أَرادَ
(اراده کرد، خواست)
أَجِبْ ≠ سَل
(جواب بده≠ سوال کن)
اَلْمَتْجَر = اَلدُّکاّن
(مغازه، دکان)
قيمَةٌ = سِعْرٌ
(قیمت، ارزش)
اَلْقُرْب ≠ اَلْبُعْد
(نزدیکی ≠ دوری)
نَزَّلَ ≠ رَفَعَ
(پایین آورد≠ بالا برد)
دَنا = قَرُبَ
(نزدیک شد، پیش آمد)
مُخْتالٌ = مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ
(خودپسند)
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر عربی پایه یازدهم انسانی را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 عربی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید
 
 • برچسب ها
  تمرین صفحه 27 عربی یازدهم تمرین صفحه 27 عربی یازدهم انسانی جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 27 جواب درس 2 عربی یازدهم انسانی جواب صفحه 27 تمرین عربی یازدهم جواب صفحه 27 عربی یازدهم جواب صفحه 27 عربی یازدهم انسانی حل تمرین درس دوم عربی یازدهم انسانی درس 2 عربی یازدهم انسانی صفحه 27 عربی یازدهم صفحه 27 عربی یازدهم انسانی پاسخ صفحه 27 عربی یازدهم گام به گام عربی یازدهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,127
  کاربران
  3,408
  جدیدترین کاربران
  امیر حافظ
  عقب
  بالا