جواب تمرین صفحه 13 عربی یازدهم انسانی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
جواب صفحه 13 عربی یازدهم, صفحه 13 عربی یازدهم, تمرین صفحه 13 عربی یازدهم, پاسخ صفحه 13 عربی یازدهم, صفحه 13 عربی یازدهم, جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 13 , گام به گام عربی یازدهم , جواب صفحه 13 تمرین عربی یازدهم,جواب صفحه 13 عربی یازدهم انسانی,صفحه 13 عربی یازدهم انسانی , تمرین صفحه 13 عربی یازدهم انسانی , درس 1 عربی یازدهم انسانی , جواب درس 1 عربی یازدهم انسانی ,حل تمرین درس اول عربی یازدهم انسانی,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه این مطلب برای پایـه یازدهـم
و برای رشته ی
علوم انسانی میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 13 عربی یازدهم انسانی


تَرْجِمِ الْأفعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.​

اَلْماضياَلْمُضارعُ وَ الْمُستَقبَلُاَلْأَمْرُ وَ النَّهْيُاَلْمَصْدَر
قَدْ أَحْسَنَ: نیکی کرده استيُحْسِنُ: نيکی می‌کندأَحْسِنْ: نیکی کردنإحْسان: نيکی کردن
اِقْتَرَبَ: نزديک شديَقْتَرِبونَ: نزدیک می‌شوندلا تَقْتَرِبوا: نزدیک نشویداِقْتِراب: نزديک شدن
اِنْکَسَرَ: شکسته شدسَيَنْکَسِرُ: شکسته خواهد شدلا تَنْکَسِرْ: شکسته نشواِنْکِسار: شکسته شدن
اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواستيَسْتَغْفِرُ: آمرزش می‌خواهداِسْتَغْفِرْ: آمرزش بخواهاِسْتِغفار: آمرزش خواستن
ما سافَرْتُ: سفر نکردملا يُسافِرُ: سفر نمی‌کندلا تُسافِرْ: سفر نکنمُسافَرَة: سفر کردن
تَعَلَّمَ: یاد گرفتيَتَعَلَّمانِ: ياد می‌گيرندتَعَلَّمْ: ياد بگیرتَعَلُّم: ياد گرفتن
تَبادَلْتُم: عوض کردیدتَتَبادَلونَ: عوض می‌کنیدلا تَتَبادَلوا: عوض نکنيدتَبادُل: عوض کردن
قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده استسَوْفَ يُعَلِّمُ: آموزش خواهد دادعَلِّمْ: آموزش بدهتَعْليم: آموزش دادن
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر عربی پایه یازدهم انسانی را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 عربی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید
 
 • برچسب ها
  تمرین صفحه 13 عربی یازدهم تمرین صفحه 13 عربی یازدهم انسانی جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 13 جواب درس 1 عربی یازدهم انسانی جواب صفحه 13 تمرین عربی یازدهم جواب صفحه 13 عربی یازدهم جواب صفحه 13 عربی یازدهم انسانی حل تمرین درس اول عربی یازدهم انسانی درس 1 عربی یازدهم انسانی صفحه 13 عربی یازدهم صفحه 13 عربی یازدهم انسانی پاسخ صفحه 13 عربی یازدهم گام به گام عربی یازدهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا