مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 75 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 75 فارسی سوم ابتدایی, بیاموز و بگو صفحه 75 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 75 فارسی سوم ابتدایی, جواب بیاموز و بگو فارسی سوم ابتدایی صفحه 75 , گام به گام فارسی سوم ابتدایی , درس 9 فارسی سوم ابتدایی , جواب درس 9 فارسی سوم ابتدایی ,جواب درس 9 فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس,جواب صفحه 75 فارسی سوم دبستان,<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 75 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal">فارسی سوم ابتدایی</a> </span></span>&#8203;</h2>شما درحال مشاهده ی <b><span style="color: rgb(255, 12, 12)">سوالات فارسی سوم</span></b> <b><span style="color: rgb(12, 79, 255)">دبستان/ابتدایی</span></b> از سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <h4>&#8203;</h4>1- به جمله های زیر دقّت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شده‌اند؟ آیا معنی کاملی دارند؟<br /> <br /> * رفتم. <span style="color: rgb(44, 130, 201)">از یک کلمه تشکیل شده است و معنی کاملی دارد.</span><br /> * آمدند. <span style="color: rgb(44, 130, 201)">از یک کلمه تشکیل شده و معنی کاملی دارد.</span><br /> <br /> 2- حالا به مثال های زیر توجّه کن. آیا معنی کاملی دارند؟<br /> <br /> * <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-75-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.100414/" class="link link--internal">دیروز </a>من و هم کلاسی‌هایم در خیابان به‌سمت کتاب‌فروشی<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">از 9 کلمه تشکیل شده است و معنی کاملی ندارد.</span><br /> <br /> * هفته‌ی گذشته در مسجد محلّه، علی را<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">از 7 کلمه تشکیل شده است و معنی کاملی ندارد.</span><br /> <br /> 3- در مورد تفاوت این مثال‌های کوتاه و بلند، با هم کلاسی‌هایت گفت‌وگو کن. <span style="color: rgb(44, 130, 201)">گاهی بعضی از جمله‌ها کوتاه و از یک کلمه تشکیل شده‌اند و معنی کاملی دارند. مانند: دیدم<br /> امّا بعضی از جمله‌ها بلند و از چند جمله تشکیل شده‌اند و معنی کاملی ندارند و خواننده را منتظر می‌گذارند. مانند: من صدای تو را</span><br /> <br /> <div style="text-align: center"><br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">فارسی پایه سوم ابتدایی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 34 فارسی سوم ابتدایی همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به علوم ، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا