جواب برگه پرورش خلاقیت با روش صفحه 7

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب برگه پرورش خلاقیت با روش صفحه 7 ، را از سایت همیار خاص ببینید


دوره ی اول متوسطه{هفتم}


پاسخ : اختراعی که به تولید رسیده باشد را نوآوری می گوییم.

3-روش های گوناگونی که از طریق آن ها می توان مخترع و نوآور خوبی بود را نام ببرید؟ص2

پاسخ : ایده گرفتن از آفرینش ، بررسی روش کار وسایل پیرامون خود ، بررسی زندگی مخترعان ، افزایش قدرت خلاقیت،یاد گرفتن روش طراحی و ساخت.

4- از روش های پرورش خلاقیت دو مورد را نام ببرید؟ص4

پاسخ: ارتباط اجباری و بارش فکری

5-فناوری چیست؟ ص9

پاسخ: به کاربرد علمی در یک موضوع فناوی می گویند.

6-انواع فناوری از نظر پیشرفتگی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.ص10

پاسخ: فناوری از نظر پیچیدگی به سه سطح ساده،متوسط و پیشرفته تقسیم بندی می شود.

7- محصول فناوری را تعریف کنید ؟ ص10

پاسخ:به ابزار، روش ها و وسایلی که انسان ها می سازند محصول فناوری می گویند.

8-سیستم را تعریف کنید ؟ ص 11

پاسخ : سیستم مجموعه ای است که اجزای آن با هم در ارتباط اند و بوسیله فرایند هایی ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کنند.منبع : همیارخاص - hamyarkhas.ir

.
 

نازنین

مهمان
ولی بازم دستشون درد نکنه​
 

بالا