جهانگیری مصوبه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را ابلاغ کرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مصوبه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان / متن مصوبه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان / جهانگیری حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان / حمایت جهانگیری شرکت‌های دانش‌بنیان /
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز یکشنبه مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۹، پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را با توجه به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها درخصوص شرکت‌های مذکور، به تصویب رساند.

مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیات امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

همچنین به موجب مصوبه فوق، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین‌نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

.
 
  • برچسب ها
    جهانگیری حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت جهانگیری شرکت‌های دانش‌بنیان متن مصوبه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوبه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
  • بالا