جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
جنگل های استوایی را چه مینامند | جواب جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم | جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات |


سوال :

جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم


جواب :

جنگل‌های استوایی را «ریه‌های زمین» نامیده‌اند
 
 • برچسب ها
  جنگل های استوایی را چه مینامند جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات جنگل های استوایی را چه مینامند گاما جواب جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا