مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

جواب جمع آوری صفحه 52 علوم پنجم/ جمع آوری صفحه 52 علوم پنجم / پاسخ جمع آوری صفحه 52 علوم پنجم/ صفحه 52 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 52 / گام به گام علوم پنجم/جمع آوری اطلاعات صفحه 52 علوم پنجم


برای مراقبت از گوش، چه کارهای دیگری باید انجام دهیم؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.
* تمیز کردن مرتب لاله‌ٔ گوش‌ها با دستمال مرطوب
* فرو نکردن چیزهای نوک تیز به داخل گوش
* داد نزدن در گوش
افراد
* ضربه نزدن با کیف، کتاب و... به گوش دیگران
* قرار نگرفتن در معرض صداهای بلند
* مراجعه‌ٔ سالیانه به پزشک متخصص
* حفظ فاصله‌ٔ مناسب از منبع صدا مثل تلویزیون، بلندگو و ...🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا