جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم/ صفحه 48 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 48 / گام به گام علوم چهارمجمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم


در گروه خود درباره‌ٔ چگونگی تهیه‌ٔ خشت و آجر و استحکام خانه‌های خِشتی و آجری اطّلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

خانه‌های خشتی به دلیل اینکه خشت (گل) آن خشک شده است اما در اثر گرما پخته نشده و شکننده می‌باشد استحکام کمتری دارد.
خانه‌هایی که با آجر ساخته شده‌اند به دلیل آنکه آجر بعد از خشک شدن در کوره‌های داغ پخته شده شکنندگی کمتری دارد و مقاومت بیشتری دارد.
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم در گروه خود درباره‌ٔ چگونگی تهیه‌ٔ خشت و آجر و استحکام خانه‌های خِشتی و آجری اطّلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 48 پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 48 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا