جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم/ صفحه 40 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 40/ گام به گام علوم چهارم


جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم


به اطراف خود توجّه کنید؛ چه وسایلی می‌بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه‌ٔ شما و در زمستان از خروج گرما از خانه‌ٔ شما جلوگیری می‌کنند؟ گزارش خود را در کلاس بخوانید. درزگیر‌های در و پنجره، استفاده از پنجره‌هایی با جنس عایق به جای پنجره‌های آهنی یا آلومینومی، بستن دریچه دودکش‌ها، بستن دریچه کانال کولر در زمستان

🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم صفحه 40 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 40 پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 40 علوم چهارم چه وسایلی می‌بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه‌ٔ شما جلوگیری میکند چه وسایلی می‌بینید که در زمستان از ورود به سرما جلوگیری میکند گام به گام علوم چهارم
  • بالا