اخراج شده

مهمان

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 101علوم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / صفحه 101 علوم / علوم چهارم صفحه 101 / گام به گام علوم چهارم/


جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم چهارم

درباره‌ٔ غذای جانورانی که نام آنها را در جدول بالا نوشتید، اطّلاعات جمع آوری کنید و جدول روبه‌رو را کامل کنید. سپس مشخّص کنید:

- کدام جانوران این جدول از گیاهان، کدام جانوران از گوشت جانوران دیگر تغذیه می‌کنند؟ ملخ و زنبور از گیاهان و گربه از گوشت

- آیا در این جدول، جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟ ؟ بله - گنجشک
نام جانورغذا
گنجشککرم خاکی، دانهٔ گیاه و حشرات
ملخبرگ گیاه
زبنورشهد گل
گربهگوشت و پرندگان کوچک?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا