جسم سلولی یک نورون شامل چه قسمت هایی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


سه قسمت اصلی نورون را نام ببرید علوم هشتم را از همیارخاص ببینید


سوال :

جسم سلولی یک نورون شامل چه قسمت هایی است


جواب :

نورون شامل هسته و سیتوپلاسم و غشای سلولی است.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا