ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی سال 99

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی سال 99 ، را از سایت همیار خاص ببینید


شرایط ثبت نام و هزینه بیمه تکمیلی تامین اجتماعی در سال 99​


هر ساله سازمان تامین اجتماعی شرایط ثبت نام و هزینه بیمه تکمیلی را به مدت یک سال برای مستمری بگیران و بازنشستگان این مجموعه مشخص می کند.

سازمان تامین اجتماعی به منظور ارائه تعهدات درمانی پایه خود، اقدام به ارائه بیمه درمان تکمیلی برای بیمه‌ شدگان خود کرده است.

در این نوشته سعی شده است که به بررسی شرایط ثبت نام، هزینه بیمه تکمیلی و نیزموارد تحت پوشش تامین اجتماعی به صورت جامع پرداخته شود.

چگونه بیمه تکمیلی داشته باشیم؟​


کلیه مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی (و افراد تحت تکفل آنها) می توانند از خدمات بیمه تکمیلی این سازمان استفاده کنند.

از آنجایی که از یک طرف پوشش های درمانی بیمه پایه تامین اجتماعی محدود بوده و از طرفی دیگر هزینه های درمانی رو به افزایش است بیمه تکمیلی به یک ضرورت تبدیل شده است.

بنابر این با استفاده از بیمه تکمیلی و مبلغی که ماهیانه بابت آن توسط شعبه مربوطه از شما کسر می گردد می توانید تا حدود 70 درصد از هزینه های درمانی خود را تحت پوشش بیمه قرار دهید.

همچنین افرادی که از بیمه اختیاری تامین اجتماعی استفاده می کنند و جز مستمری بگیران سازمان محسوب نمی شوند می توانند از بیمه تکمیلی انفرادی استفاده کنند.

شرایط ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی​


این بیمه‌ نامه فقط برای مستمری بگیران، بازنشستگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی به همراه خانواده‌هایشان و سایر افراد تحت تکفل آن‌ها قابل استفاده است.

با توجه به ضوابط ثبت نام قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشسته می بایست همسر خود را بیمه کند مگر در مواردی که همسر خود شاغل یا بازنشسته باشد.

در صورت تمایل برای ثبت نام افراد تحت کفالت بازنشسته، باید کلیه افراد (فرزندان و والدین) که به تبع بیمه شده اصلی دارای دفترچه بیمه پایه می باشند را بیمه کند و امکان انتخاب گزینشی میان آن ها وجود ندارد.

شرایط دیگری که برای ثبت نام بیمه تکمیلی مورد نیاز است:​


برای ثبت نامبیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران می بایست به کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی به مفهوم قرارگرفتن نام افراد در لیست بیمه تکمیلی و بیمه عمر نمی باشد.

شخص باید از طریق دریافت فیش حقوقی از سایت و مراجعه به کانون بازنشستگان از برقراری بیمه تکمیلی اطمینان حاصل نمایند.

تعهدات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی​


خدمات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی تا سقف‌ مشخص شده ای بیمه‌ شدگان را پوشش‌ می دهد.همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی بر عهده‌ی خود بیمه‌ شده است که به آن فرانشیز می‌گویند.

تبصره های تعهدات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی :​


در صورتی که بخواهید سقف تعهدات ذکر شده در جدول بالا را افزایش دهید،می توانید از شرکت های دیگر با پوشش‌ها و تعهدات بیشتر، بیمه تکمیلی خریداری نمائید.

موارد عدم پوشش بیمه تکمیلی تامین اجتماعی​


موارد زیر تحت پوشش بیمه تکمیلی تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند:

هزینه بیمه تکمیلی تامین اجتماعی​


بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و شرکت بیمه ‌آتیه ‌سازان حافظ، حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ 01‏‏‏‏‏‏/09‏‏‏‏‏‏/1398 لغایت 30‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏/1399 برای هر نفر ماهانه 44 هزار تومان می‌باشد.

به ازاء هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ 3 هزار تومان توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان پرداخت می گردد.

از این رو از تاریخ 01‏‏‏‏‏‏/09‏‏‏‏‏‏/1398 لغایت 30‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏/1399 (به مدت یک سال) مبلغ 41 هزار تومان به ازای هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.

بنابر این تا میانه سال99 ثبت نام و هزینه بیمه تکمیلی در سال برای افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی تعیین شده است.

تبصره1: مستمری بگیر اصلی می‌تواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد و گزینش برخی از افراد تحت تکفل (به استثنای همسر) مجاز نمی‌باشد.


تبصره2: درخصوص مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در آبان ماه سال جاری مشمول قرارداد قبلی بیمه تکمیلی بوده‌اند الزامی به رعایت تبصره فوق وجود ندارد.

لیکن این دسته از افراد نیز در صورت افزایش یا کاهش اختیاری تعداد افراد تحت تکفل (غیر از همسر)، مشمول تبصره یادشده قرار می‌گیرند.

در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی مشمول بیمه تکمیلی درمان، تداوم پوشش بیمه‌ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده آنان امکان پذیر است.


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی بیمه تکمیلی بازنشستگان سال 99 بیمه تکمیلی تامین اجتماعی سال 99 بیمه تکمیلی خانوار تامین اجتماعی بیمه تکمیلی مستمری بگیران تامین اجتماعی سال 99 ثبت نام بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان نحوه ثبت نام بیمه تکمیلی تامین اجتماعی
  • بالا