توچری چنگال غذای محلی کدام قوم است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

جواب بازی کوییز اف کینگز - پاسخ های بازی کوییز اف کینگز - جواب سوالات بازی کوییز اف کینگز
جواب سوال بازی کوییز اف کینگز اینجاست...


جواب : بختیاری.


منبع : همیارخاص

.
 
بالا