• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,078
64

چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود | روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان |


در سایت همیارخاص، مجله آموزش هستید...

سوال :

توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود


جواب :

امام صادق(ع) فرمود:«ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند. به همین دلیل نسبت به فقران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند روزه را بر همه واجب کرد تا در این ماه همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

چون ثروتمندان همیشه در رفاه هستند درد گرسنگان را حس نمی کنند اما وقتی در ماه رمضان روزه می گیرند و مزه گرسنگی و تشنگی را می چشند. آن زمان متوجه سختی حال و وضعیت فقیران می شوند و سعی خواهندکرد تا با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنها کمک کنند.
 
بالا