تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی بر عهده کیست هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی | تهیه و تصویب قوانین عادی کشور بر عهده کیست |


سوال :

تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی بر عهده کیست هفتم


جواب :

قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد
 
 • برچسب ها
  تهیه و تصویب قوانین عادی کشور بر عهده کیست تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا