تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم , تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم , پاسخ تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم , صفحه 2 ریاضی هفتم , ریاضی هفتم صفحه 2 , گام به گام ریاضی هفتم,


تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم


1- یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصله یک متر از ضلعهای باغچه دورتا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟
ابتدا یک مستطیل رسم کنید.
ٔ یک متر از هر ضلع خط بکشید.
دور آن به فاصله
یک مستطیل جدید بهوجود میآید. طول و عرض این مستطیل چقدر است؟2ــ توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها میشود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ از لحظه ی رها شدن تا سومین مرتبهای که به زمین میخورد، چند متر حرکت کرده است؟


3ــ قورباغهای میخواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا یرود و هر بار 2 متر سر میخورد و پایین می آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او با چند جهش به بالای دیوار میرسد؟


تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم.png


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

  • برچسب ها
    تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها میشود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. جواب تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم ریاضی هفتم صفحه 2 صفحه 2 ریاضی هفتم قورباغهای میخواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا یرود و هر بار 2 متر سر می پاسخ تمرین صفحه 2 ریاضی هفتم گام به گام ریاضی هفتم یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصله یک متر از ضلعهای
  • بالا