مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,357
64

جواب صفحه 67 دین و زندگی یازدهم, صفحه 67 دین و زندگی یازدهم, تفکر در حدیث صفحه 67 دین و زندگی یازدهم, پاسخ صفحه 67 دین و زندگی یازدهم, صفحه 67 دین و زندگی یازدهم, جواب تفکر در حدیث دین و زندگی یازدهم صفحه 67 , گام به گام دین و زندگی یازدهم , جواب صفحه 67 تفکر در حدیث دین و زندگی یازدهم,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه دین و زنـدگی پایـه یازدهـم
برای رشته های
ریاضی و تجربی، یکسان است

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 67 دین و زندگی یازدهم


با تفکر در این حدیث، این پیام‌ها استخراج می‌شود:

1- همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی‌شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم‌اند.

2- همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.

3- در صورتی مسلمانان گمراه نمی‌شوند که در تمام کلیات و جزئیات زندگی از قرآن کریم و عترت (اهل بیت) پیامبر سود جسته و از آنها جدا نشوند.

4- نمی‌توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی کرد؛ بلکه باید. از هر دوی انها و در کنار هم سود برد.


-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر دین و زندگی پایه یازدهم (ریاضی و تجربی) را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 12 علوم یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، فارسی، عربی و.. تغییر دهید
 
بالا