تعداد صف ممکن در مدرسه ای که 630 دانش آموز دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

تعداد صف ممکن در مدرسه ای که 630 دانش آموز / در مدرسه ای 630 دانش آموز در چندین صف ایستاده اند / طوری که در هر صف 3 دانش اموز بیشتر از صف قبلی ایستاده اند / کدام تعداد صف غیرممکن است؟


سوال :

در مدرسه ای 630 دانش آموز در چندین صف ایستاده اند. طوری که در هر صف 3 دانش اموز بیشتر از صف قبلی ایستاده اند. کدام تعداد صف غیرممکن است؟

گزینه ها:
1)سه 2)چهار 3)پنج 4)هفت 5)نهجواب :

گزینه 4


.
 
  • برچسب ها
    تعداد صف ممکن در مدرسه ای که 630 دانش آموز در مدرسه ای 630 دانش آموز در چندین صف ایستاده اند طوری که در هر صف 3 دانش اموز بیشتر از صف قبلی ایستاده اند کدام تعداد صف غیرممکن است؟
  • بالا