مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

آیا افراد دچار تالاسمی مینور میتوانند خون اهدا کنند ؟

از افراد مبتلا به تالاسمی مینور معمولا خون نمی‌گیرند. این افراد معمولا هموگلوبین خونشان 5/1-1 گرم در دسی لیتر از افراد عادی کمتر است‌. اگر هموگلوبین خونشان در سطح طبیعی باشد، شاید مجاز به اهدای خون باشند.
 
بالا