مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
تار عصبی چیست | تار عصبی چیست علوم | تار عصبی چیست با جواب |


سوال :

تار عصبی چیست علوم هشتم


جواب :

به دارینه ها یا آسه های بلند، تار عصبی میگویند
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا