بیوم معادل کدام کلمه است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

بیوم معادل کدام کلمه است با جواب | معادل کلمه بیوم |


سوال :

بیوم معادل کدام کلمه است


جواب :

زیست بوم معادل بیوم است
 
بالا