به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهای گذشته مطالعه میکنند چه میگویند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
جواب سوال کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهای گذشته مطالعه میکنند | به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهای گذشته مطالعه میکنند چه میگویند |


سوال :

به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهای گذشته مطالعه میکنند چه میگویند


جواب :

1)
مورخ

2) باستان شناس

3) محقّق

4) پژوهشگر
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا