به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دادند چه می گویند | کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دهند چیست |


سوال :

به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟


جواب :

1 ) معجزه
2 ) امامت
3 ) پیامبری
4 ) نبوّت
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,261
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا