به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,297
79
کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دادند چه می گویند | کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دهند چیست |


سوال :

به کارهایی که پیامبران به اذن خداوند برای اثبات پیامبری خود انجام می دادند چه می گویند؟


جواب :

1 ) معجزه
2 ) امامت
3 ) پیامبری
4 ) نبوّت
 
 • برچسب ها
  کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دادند چه می گویند کارهایی که پیامبران به اذن خداوند انجام می دهند چیست
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,168
  کاربران
  3,419
  جدیدترین کاربران
  VIHAN1383
  عقب
  بالا