مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


به چه دلیل خداوند ترس بجا را در وجود جانداران قرار داد | جواب به چه دلیل خداوند ترس بجا را در وجود جانداران قرار داده است | به چه دلیل خداوند ترس بجا را در وجود جانداران قرار داده است مطالعات پنجم |

سوال :

به چه دلیل خداوند ترس بجا را در وجود جانداران قرار داده است


جواب :

اگه خدا ترس به جا را در وجد جانداران قرار نمیداد ممکن بود برای ما اتفاق های بدی می افتاد .
مثلا اگه ما نمیترسیدیم و از روی جای بلند میپریدیم اونموقع زخمی میشدیم یا فوت میکردیم .
یا اگه خدا ترس به جا رو به حیواناتی مثل : خرگوش که از روباه میترسد
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا