به معنی دستور است در جدول نگارش پنجم

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
به معنی دستور است در جدول نگارش پنجم/جواب سوالات نگارش پنجم ابتدایی/جواب نگارش کلاس پنجم/معنی درس کاجستان کلاس پنجم/معنی شعر کاجستان کتاب فارسی پنجم/معنی درس پانزدهم فارسی پنجم/معنی شعر کاجستان فارسی پنجم دبستان/نکات دستوری درس به درس فارسی پنجم/نگارش پنجم ابتدایی با جواب


واژه آموزی درسنامه درس کاجستان پایه پنجم


حرفِ چون و کوتاه شده ی آن یعنی چو اگر در یک جمله بیاید و معنیِ ( مانند / مثل / همانند / همچو) داشته باشند حرفِ ربط نیست .
مثال : تنش چون نقره سفید و رویش چون گل زیباست ← در اینجا حرف (چون) به معنی مثل و مانند است و دو جمله را به هم ربط نداده است پس حرفِ ربط نیست .
حالا به بیت زیر توجه کنید ؟
موش چون حالِ شیر را دریافت از برایِ خلاصِ او بشتافت
در بیت بالا حرفِ (چون) به معنیِ زمانی که است و جمله ی مصراع اول را به جمله ی مصراع دوم ربط داده است بنابراین حرف ربط است .
نکته : برخی کلمات مانندِ چون / چو / که / تا و … در جمله های مختلف معانی گوناگون می دهند
و نقشِ این کلمه با توجه به معنی آنها مشخص می شود .
* که حرف ربط بین دو جمله .
مثال : من دیروز به خانه ی مادربزرگ رفته بودم که او را ببینم← که حرف ربط است .
* اسم به معنیِ چه کسی .
مثال : فضلِ خدای را که تواند شمار کرد یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد .
* که به معنی چه کسی است .

معانی مختلفِ ( چو / چون ) در جملات و ابیاتِ مختلف
۱ – نشانه ی تشبیه .
مثال : بینداخت چون باد خمِ کمند سَرِ جادو آورد ناگه به بند
۲ – قید به معنی زمانی که / هنگامی که .
مثال : چو رستم بدیدش برانگیخت اسب← هنگامی که رستم او را دید اسب را آماده ی رفتن کرد .
در جمله ی بالا چو به معنی زمانی که است که در نقش قید است .
۳ – حروفِ ربط .
مثال : من دیروز به مدرسه نرفتم چون بیمار بودم .

معانی مختلف ( تا ) در جملات و ابیات مختلف
۱ – حرف ربط بین دو جمله .
مثال : دلم را نذر کردم تا بیاید تنم را فرش کردم تا بتازد
در بیت بالا کلمه ی تا حرف ربط است .
۲ – حرفِ اضافه .
مثال : من از خانه تا مدرسه پیاده رفتم .
نکته ی بسیار مهم :
حرفِ چون گاهی به معنی چگونه واژه ی پرسشی است و حرفِ ربط نیست .
مثال : گر فراموشت کند لطفِ خدای چون رَهی زین کشتی بی ناخدای ؟
حرفِ چون در مصراع دوم به معنی چگونه و واژه ی پرسشی است
 
 • برچسب ها
  به معنی دستور است در جدول نگارش پنجم جواب سوالات نگارش پنجم ابتدایی جواب نگارش کلاس پنجم معنی درس پانزدهم فارسی پنجم معنی درس کاجستان کلاس پنجم معنی شعر کاجستان فارسی پنجم دبستان معنی شعر کاجستان کتاب فارسی پنجم نکات دستوری درس به درس فارسی پنجم نگارش پنجم ابتدایی با جواب
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا