به طور کلی قانون و مقررات به چند دلیل به وجود آمده است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

قانون و مقررات به چند دلیل به وجود آمده است | قانون و مقررات به چند دلیل به وجود آمده است مطالعات |

سوال :

به طور کلی قانون و مقررات به چند دلیل به وجود آمده است


جواب :

1ـ حفظ حقوق افراد

2ـ برقراری نظم و امنیت

3ـ رشد اخلاقی انسانها
 
بالا