مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


دو زمانی که درازای شب و روز برابر میشود چیست | نام دوزمانی که درازای شب و روز برابر میشود چیست |


سوال :

به دوزمانی که درازای شب و روز برابر میشود چه میگویند


جواب :

اعتدال پاییزی، برابران پاییزی که گاهی سَر میزو یا ترازوی تیرماهی خوانند، در نیم‌کره شمالی، در ستاره‌شناسی به برابری شب و روز گفته می‌شود که اندک اندک حرکت خورشید از خط وسط یا محور صفحه استوای زمین به سمت جنوب آسمان می‌رود. میزان یا ترازوی پائیزی یکی از دو اعتدالی است که در هر سال رخ می‌دهد (برابری دیگر اعتدال بهاری است ).
میزان به معنای برابری و اعتدال است. روز اول مهر معمولا شب و روز برابر است و برابری پاییزی نام دارد در مقابل برابری بهار که نوروز نام دارد. به عبارتی روشن تر اول مهر را می توان روز نوروز پاییزی نامید.هر سال در روز اول مهر و اول پاییز زمین در حالت اعتدال و تساوی پاییزی قرار می‌گیرد. به این معنی که در این زمان طول روز و شب برابر شده و رفته رفته هرچه به سمت زمستان پیش می‌رویم از ارتفاع خورشید در آسمان کاسته و هوا رو به سردی می‌رود.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,237
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا