مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی | جواب بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی چیست |


سوال :

بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی چیست


جواب :


1) مشاهده

2) انجام آزمایش

3) فرضیه سازی

4) طرح پرسش
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,388
کاربران
3,360
جدیدترین کاربران
4650samira
عقب
بالا