مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


بهترین راه برای تشخیص مخلوط یکنواخت | بهترین راه برای تشخیص مخلوط یکنواخت از مخلوط غیر یکنواخت |


سوال :

بهترین راه برای تشخیص مخلوط یکنواخت از مخلوط غیر یکنواخت چیست


جواب :

1) مخلوط را حرارت دهيم.

2) مخلوط را هم بزنيم.

3) مخلوط را از صافي عبور دهيم

4) مخلوط را مدتی بی حركت بگذاريم.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا