• راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید

  دسترسی راحت به پایه ها :


  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام

مدیر
مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام چیست | جواب بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام | بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام ریاضی چهارم |سوال :

بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام


جواب :

سوال گفته بدون تکرار پس 10 رقمی میشه عدد ساخت.
9876543210
باید دقت داشته باشید که برای نوشتن عدد زوج یا فرد یکان مهم.
برای نوشتن عدد زوج یکان باید زوج باشه(0،2،4،6،8)
برای نوشتن عدد فرد یکان باید فرد باشه(1،3،5،7،9)
 
بالا