مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام چیست | جواب بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام | بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام ریاضی چهارم |سوال :

بزرگترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام


جواب :

سوال گفته بدون تکرار پس 10 رقمی میشه عدد ساخت.
9876543210
باید دقت داشته باشید که برای نوشتن عدد زوج یا فرد یکان مهم.
برای نوشتن عدد زوج یکان باید زوج باشه(0،2،4،6،8)
برای نوشتن عدد فرد یکان باید فرد باشه(1،3،5،7،9)
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,261
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا