بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی چیست / بزرگترین جهاد معنوی /بزرگترین جهاد معنوی امام خمینی / جواب بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی / پاسخ بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی /


سوال :

بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی چیست ؟جواب :

الف ) تهذیب نفس ?
ب ) خدمت به خلق و انسان محروم
ج ) ایستادگی در برابر ظلم
د ) توجه به امام معصوم

.
 
  • برچسب ها
    بزرگترین جهاد معنوی بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی چیست بزرگترین جهاد معنوی امام خمینی جواب بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی پاسخ بزرگترین جهاد معنوی از نظر امام خمینی
  • بالا