بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند با جواب | بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند همیارخاص | بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند درسهایی از قران | آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند | جواب درس هایی از قرآن |

بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند.jpg

جواب بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند ، از سایت همیارخاص ببینید.

سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 7 مهر 1401 :

بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند​


پاسخ :

1) انجام کارهای نیک
2) پاداش دادن به کارهای نیک
3) همکاری در کارهای نیک

پاسخ سوال
شماره ی 3 صحیح است
با ضربه بر روی دکمه بالا، پاسخ را ببینید
 

  • برچسب ها
    آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند با جواب بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند درسهایی از قران بر اساس آیه 2 سوره مائده قرآن به چه امری سفارش می کند همیارخاص جواب درس هایی از قرآن
  • بالا