مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 105 دین و زندگی یازدهم, صفحه 105 دین و زندگی یازدهم, برنامه ریزی صفحه 105 دین و زندگی یازدهم, پاسخ صفحه 105 دین و زندگی یازدهم, صفحه 105 دین و زندگی یازدهم, جواب برنامه ریزی دین و زندگی یازدهم صفحه 105 , گام به گام دین و زندگی یازدهم , جواب صفحه 105 برنامه ریزی دین و زندگی یازدهم,<br /> <div style="text-align: center"><br /> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br /> <b><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 15px">توجـه نمایید کـه دین و زنـدگی پایـه یازدهـم <br /> برای رشته های</span></span> <span style="color: rgb(41, 105, 176)"><span style="font-size: 15px">ریاضی </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 15px">و</span></span> <span style="color: rgb(41, 105, 176)"><span style="font-size: 15px">تجربی</span></span><span style="color: rgb(85, 57, 130)"><span style="font-size: 15px">، </span></span><span style="color: rgb(255, 45, 0)"><span style="font-size: 15px"><u>یکسان</u> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 15px">است</span></span></b><br /> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 105 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.168/" class="link link--internal">دین و زندگی یازدهم</a></span></span>&#8203;</h2><br /> ائمهٔ اطهار از ما شیعیان خواسته‌اند به گونه‌ای زندگی کنیم که مایهٔ زیبایی آنان باشیم؛ بگویید با چه برنامه‌ها و <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-105-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.100228/" class="link link--internal">اقداماتی </a>می‌توانیم به این هدف برسیم؟<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">1- از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم.<br /> 2- رفتارهای انسان دوستانه و مطابق با فرما‌های الهی داشته باشیم.<br /> 3- از غیبت، دروغ و رزائل اخلاقی دیگر بپرهیزیم و فضائل اخلاقی را کسب کنیم.</span><br /> <br /> و چه کارهایی ما را از این مسیر دور می‌کند؟<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">خیانت در امانت، بد زبانی، انجام گناهان و دور بودن از آموزه‌های قرآنی و اخلاق معصومین (ع)</span><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center"><b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر دین و زندگی پایه یازدهم <span style="color: rgb(255, 0, 0)">(ریاضی و تجربی)</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.168/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 12 علوم یازدهم همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به علوم، فارسی، عربی و.. تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا